Loading...
Plan dla Polski w Europie

Hotel Novotel Warszawa Centrum, ul. Marszałkowska 94

Program Konferencji

Panel 1

09:00

Rozpoczęcie konferencji, słowa wstępne

Poseł Kazimierz M. Ujazdowski

10:00

Zasady odbudowy demokracji konstytucyjnej

Referat wprowadzający: Kazimierz Michał Ujazdowski
Prowadzący: Ryszard Balicki
Paneliści: Marcin Matczak, Jarosław Kuisz, Michał Wawrykiewicz, Kazimierz Ujazdowski

12:00

Przerwa na kawę


Panel 2

12:45

Nowy pakiet demokratyczny - przywrócenie parlamentaryzmu

Referat wprowadzający: Błażej Duber
Paneliści: Marek Borowski, Arkadiusz Myrcha, Patryk Wachowiec, Błażej Duber

14:45

Przerwa kawowa


Panel 3

15:30

Modernizacja centrum rządu

Referat wprowadzający: Artur Wołek
Paneliści: Piotr Zgorzelski, Ludwik Dorn, Tomasz Siemoniak, Artur Wołek, Paweł Zalewski

15:15

Uwagi końcowe

Aleksander Smolar, Krzysztof Skotnicki

Prelegenci

Kazimierz Michał Ujazdowski

Polityk, doktor habilitowany nauk prawnych, nauczyciel akademicki, Przewodniczący Rady Programowej Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”. Minister kultury i dziedzictwa narodowego w rządach Jerzego Buzka 2000–2001, Kazimierza Marcinkiewicza 2005–2006 oraz Jarosława Kaczyńskiego 2006–2007, wicemarszałek Sejmu 2004–2005, poseł na Sejm 1991–1993 oraz 1997–2014, od 2014 deputowany do Parlamentu Europejskiego. Szef gabinetu reform ustrojowych, decentralizacji i rozwoju samorządności w Gabinecie Cieni.

Kazimierz Michał Ujazdowski
Tomasz Siemoniak

Polityk Platformy Obywatelskiej, ekonomista. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2011-2015 minister obrony narodowej, a w latach 2014-2015 wicepremier w rządzie Ewy Kopacz. Aktualnie poseł na Sejm RP VIII Kadencji oraz Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej i wiceszef Gabinetu Cieni PO.

Tomasz Siemoniak
Ludwik Dorn

Polski polityk i publicysta. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Nauk Społecznych. W latach 1997–2015 poseł na Sejm III, IV, V, VI i VII kadencji, w latach 2005–2007 wicepremier oraz minister spraw wewnętrznych i administracji w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego, w 2007 marszałek Sejmu V kadencji.

Ludwik Dorn
Artur Wołek

Profesor administracji i polityk. Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. ustroju. Członek Zarządu Ośrodka Myśli Politycznej w Krakowie. W latach 90. współpracował przy reformie ustrojowej 1998 r. Był dyrektorem Fundacji Grupa Windsor, speech-writerem Prezydenta Krakowa i redaktorem „Kwartalnika Konserwatywnego”.

Artur Wołek
Arkadiusz Myrcha

Radca prawny, polityk Platformy Obywatelskiej. Poseł na Sejm RP VIII Kadencji. Członek Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Kodyfikacyjnej. W 2016 r. przedstawiciel Sejmu RP w Krajowej Radzie Prokuratury. W latach 2010 – 2015 Radny Miasta Torunia. Absolwent UMK w Toruniu, doktorant w Katedrze Prawa Konstytucyjnego

Arkadiusz Myrcha
Jarosław-Kuisz

Redaktor naczelny „Kultury Liberalnej”. Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji UW, związany z Katedrą im. Tadeusza Mazowieckieg. Współkierownik projektu Knowledge Bridges Poland-Britain-Europe, St Antony's College, University of Oxford (2016-2018). Visiting scholar m.in.: University of Chicago Law School oraz Columbia Law School. Chercheur étranger associé w Institut d’histoire du temps present, CNRS w Paryżu. Laureat nagrody tygodnika „Polityka” – „Zostańcie z nami”.

Jarosław Kuisz
Aleksander Smolar

Politolog, prezes Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego. Współzałożyciel i członek Europejskiej Rady Stosunków Międzynarodowych oraz zastępca przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu. Studiował socjologię i ekonomię na Uniwersytecie Warszawskim, stosunki międzynarodowe w John Hopkins University. Był doradcą ds. politycznych premiera Tadeusza Mazowieckiego, oraz doradcą ds. polityki zagranicznej premier Hanny Suchockiej.

Aleksander Smolar
Krzysztof Skotnicki

Prawnik konstytucjonalista, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego UŁ i Centrum Studiów Wyborczych UŁ. Zainteresowania naukowe skoncentrowane są na problematyce parlamentarnej, wyborczej oraz przemian ustrojowych w państwach Grupy Wyszehradzkiej. Jest Prezesem Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego.

Krzysztof Skotnicki
Ryszard Balicki

Doktor nauk prawnych w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uwr. Autor wielu publikacji poświęconych problematyce wolności i praw człowieka, władzy wykonawczej oraz konstytucyjnym aspektom integracji europejskiej. Pełnomocnik Rektora UWr ds. kontaktów z mediami.

Ryszard Balicki