Loading...
Plan dla Polski w Europie

Hotel Novotel Warszawa Centrum, ul. Marszałkowska 94

Program Konferencji

Panel 1

09:00

Rozpoczęcie konferencji, słowa wstępne

Poseł Kazimierz M. Ujazdowski

10:00

Praworządność w Unii Europejskiej i zasady odbudowy demokracji konstytucyjnej.

Referat wprowadzający: Kazimierz Michał Ujazdowski
Prowadzący: Ryszard Balicki
Paneliści: Marcin Matczak, Jarosław Kuisz, Michał Wawrykiewicz, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Kazimierz Michał Ujazdowski

12:00

Przerwa na kawę


Panel 2

12:45

Nowy pakiet demokratyczny czyli parlamentaryzm w Polsce i Europie. Dobre wzory z Parlamentu Europejskiego.

Referat wprowadzający: Błażej Duber
Prowadzący: Piotr Trudnowski
Paneliści: Marek Borowski, Arkadiusz Myrcha, Róża Rzeplińska, Patryk Wachowiec, Błażej Duber

14:45

Przerwa kawowa


Panel 3

15:30

Metody pracy Rady Unii Europejskiej czyli modernizacja centrum rządu i praktyczny wymiar członkostwa w UE.

Referat wprowadzający: Artur Wołek
Prowadzący: Katarzyna Kaczorowska
Paneliści: Piotr Zgorzelski, Ludwik Dorn, Tomasz Siemoniak, Artur Wołek, Paweł Zalewski

17:30

Uwagi końcowe

Aleksander Smolar, Krzysztof Skotnicki

Prelegenci

Kazimierz Michał Ujazdowski
Kazimierz Michał Ujazdowski

Polityk, doktor habilitowany nauk prawnych, nauczyciel akademicki, Przewodniczący Rady Programowej Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”. Minister kultury i dziedzictwa narodowego w rządach Jerzego Buzka 2000–2001, Kazimierza Marcinkiewicza 2005–2006 oraz Jarosława Kaczyńskiego 2006–2007, wicemarszałek Sejmu 2004–2005, poseł na Sejm 1991–1993 oraz 1997–2014, od 2014 deputowany do Parlamentu Europejskiego.

Kazimierz Michał Ujazdowski
Ludwik Dorn

Polski polityk i publicysta. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Nauk Społecznych. W latach 1997–2015 poseł na Sejm III, IV, V, VI i VII kadencji, w latach 2005–2007 wicepremier oraz minister spraw wewnętrznych i administracji w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego, w 2007 marszałek Sejmu V kadencji.

Ludwik Dorn
Marek Borowski

Senator RP. Polityk, ekonomista. W latach 1989–1991 wiceminister rynku wewnętrznego, w latach 1993–1994 wiceprezes Rady Ministrów i minister finansów, w latach 1995–1996 minister-szef Urzędu Rady Ministrów, w latach 1996–2001 wicemarszałek Sejmu II i III kadencji, w latach 2001–2004 marszałek Sejmu IV kadencji, poseł na Sejm I, II, III, IV i VI kadencji, senator VIII i IX kadencji. Absolwent wydział handlu zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie.

Marek Borowski
Tomasz Siemoniak

Polityk Platformy Obywatelskiej, ekonomista. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2011-2015 minister obrony narodowej, a w latach 2014-2015 wicepremier w rządzie Ewy Kopacz. Aktualnie poseł na Sejm RP VIII Kadencji oraz Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej i wiceszef Gabinetu Cieni PO.

Tomasz Siemoniak
Arkadiusz Myrcha

Radca prawny, polityk Platformy Obywatelskiej. Poseł na Sejm RP VIII Kadencji. Członek Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Kodyfikacyjnej. W 2016 r. przedstawiciel Sejmu RP w Krajowej Radzie Prokuratury. W latach 2010 – 2015 Radny Miasta Torunia. Absolwent UMK w Toruniu, doktorant w Katedrze Prawa Konstytucyjnego

Arkadiusz Myrcha
Kamila Gasiuk-Pihowicz

Polityk, prawniczka, ekonomistka. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posłanka na Sejm VIII kadencji. Wiceprzewodnicząca klubu poselskiego Platforma Obywatelska – Koalicja Obywatelska. Przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu do spraw Ładu Konstytucyjnego i Praworządności.

Kamila Gasiuk-Pihowicz
Paweł Ksawery Zalewski

Polityk Platformy Obywatelskiej, historyk i przedsiębiorca. Absolwent Wydziału Historii na Uniwersytecie Warszawskim. Działacz opozycyjny w latach 80. Uczestnik obrad Okrągłego Stołu. Od 2002 do 2003 zasiadał w zarządzie województwa mazowieckiego. Poseł na sejm I,V i VI kadencji. W 2009 roku został eurodeputowanym do Parlamentu Europejskiego. Obecnie zasiada w Gabinecie Cieni zajmując się sprawami zagranicznymi.

Paweł Ksawery Zalewski
Błażej Duber

Ukończył studia politologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim i Wolnym Uniwersytecie w Brukseli (science politique, ULB). Od 2014 roku pracuje w Parlamencie Europejskim jako szef zespołu i doradca Europosła Kazimierza Ujazdowskiego. Zajmuje się m. in. zagadnieniami konstytucyjnymi (komisja AFCO). Działacz i współtwórca organizacji pozarządowych, politycznych i społecznych, m.in. „Akademia Intelektu” we wrocławskiej „Maciejówce", Fundacja „Młoda Rzeczpospolita”, stowarzyszenia „Inicjatywa 20/30”. Członek Zarządu Międzynarodowej Sieci European Christian Political Youth.

Błażej Duber
Ryszard Balicki

Doktor nauk prawnych w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uwr. Autor wielu publikacji poświęconych problematyce wolności i praw człowieka, władzy wykonawczej oraz konstytucyjnym aspektom integracji europejskiej. Pełnomocnik Rektora UWr ds. kontaktów z mediami.

Ryszard Balicki
Róża Rzeplińska

Prezes Stowarzyszenia 61, założycielka serwisu MamPrawoWiedzieć.pl, który dostarcza wyborcom narzędzi do podjęcia świadomych decyzji wyborczych oraz zachęca kandydatów do prowadzenia merytorycznej kampanii wyborczej.

Róża Rzeplińska
Artur Wołek

Profesor administracji i polityk. Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. ustroju. Członek Zarządu Ośrodka Myśli Politycznej w Krakowie. W latach 90. współpracował przy reformie ustrojowej 1998 r. Był dyrektorem Fundacji Grupa Windsor, speech-writerem Prezydenta Krakowa i redaktorem „Kwartalnika Konserwatywnego”.

Artur Wołek
Piotr Zgorzelski

Poseł, wieloletni samorządowiec i sekretarz NKW PSL. Absolwent wydziału historii na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończył studia podyplomowe z ekonomii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, integrację europejską w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku oraz zdobył tytuł menedżera publicznego na Uniwersytecie Warszawskim. Orędowniki Polski samorządowej. Obecnie jest zastępcą przewodniczącego Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Członkiem Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich.

Piotr Zgorzelski
Patryk Wachowiec

Analityk prawny Forum Obywatelskiego Rozwoju , prezes Centrum Analiz dla Rozwoju, współpracownik Komitetu Obrony Sprawiedliwości. Były pracownik Biura Analiz Sejmowych, w którym przygotowywał opinie prawne dla posłów, komisji sejmowych i służb parlamentarnych z innych państw Europy. Zaangażowany w popularyzowanie jawności życia publicznego i partycypacji obywatelskiej, jak również w otwieranie zasobów publicznych i obronę praworządności w Polsce.

Patryk Wachowiec
Marcin Matczak

Profesor nadzwyczajny w instytucie Nauk o Państwie i Prawie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista w zakresie interpretacji prawniczej i sądowego stosowania prawa. Jest autorem licznych wniosków o stwierdzenie niekonstytucyjności regulacji prawa gospodarczego budzących wątpliwości co do zgodności z Konstytucją i pełnomocnikiem w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Marcin Matczak
Michał Wawrykiewicz

Adwokat. Ekspert zespołów parlamentarnych ds. Uregulowania Stosunków Własnościowych oraz ds. Ładu Konstytucyjnego i Praworządności. Konsultant prawny oraz autor wielu ekspertyz. Ekspert komisji parlamentarnej LIBE (w Parlamencie Europejskim) w trakcie przygotowywania raportu oraz w trakcie wysłuchania w PE na temat praworządności w Polsce. Współzałożyciel w lipcu 2017 inicjatywy #WolneSądy oraz jeden z inicjatorów Komitetu Obrony Sprawiedliwości.

Michał Wawrykiewicz
Krzysztof Skotnicki

Prawnik konstytucjonalista, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego UŁ i Centrum Studiów Wyborczych UŁ. Zainteresowania naukowe skoncentrowane są na problematyce parlamentarnej, wyborczej oraz przemian ustrojowych w państwach Grupy Wyszehradzkiej. Jest Prezesem Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego.

Krzysztof Skotnicki
Aleksander Smolar

Politolog, prezes Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego. Współzałożyciel i członek Europejskiej Rady Stosunków Międzynarodowych oraz zastępca przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu. Studiował socjologię i ekonomię na Uniwersytecie Warszawskim, stosunki międzynarodowe w John Hopkins University. Był doradcą ds. politycznych premiera Tadeusza Mazowieckiego, oraz doradcą ds. polityki zagranicznej premier Hanny Suchockiej.

Aleksander Smolar
Jarosław-Kuisz

Redaktor naczelny „Kultury Liberalnej”. Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji UW, związany z Katedrą im. Tadeusza Mazowieckieg. Współkierownik projektu Knowledge Bridges Poland-Britain-Europe, St Antony's College, University of Oxford (2016-2018). Visiting scholar m.in.: University of Chicago Law School oraz Columbia Law School. Chercheur étranger associé w Institut d’histoire du temps present, CNRS w Paryżu. Laureat nagrody tygodnika „Polityka” – „Zostańcie z nami”. Autor książki „Koniec pokoleń podległości” (2018).

Jarosław Kuisz
Piotr Trudnowski

Prezes Klubu Jagiellońskiego, redaktor portalu klubjagiellonski.pl. Pracował dla organizacji obywatelskich, instytucji publicznych, biznesu i polityków.

Piotr Trudnowski
Katarzyna Kaczorowska

Dziennikarka, publicystka, autorka książek "80 milionów. Historia prawdziwa", "Archiwum Kajetana, czyli 80 milionów w rachunkach", oraz biografii Emilii Krakowskiej "Aktorzyca". Obecnie współpracuje z Magazynem TVN24.pl

Katarzyna Kaczorowska