Loading...
Plan dla Polski w Europie

Silver Tower Center, pl. Konstytucji 3 Maja 3, Wrocław

EKR

Podziękowanie

Dziękuję wszystkim panelistom i uczestnikom konferencji "Plan dla Polski w Europie" za przyjęcie zaproszenia do Wrocławia i udział w dyskusjach. Byłem pod wrażeniem intensywności debat i bogactwa przedstawionych pomysłów. Cieszę się, że wbrew dominującej praktyce wciąż obecna jest myśl o polityce ambitnej, która chce skupiać siły wokół tego, co buduje potencjał Polski.

Państwa Propozycje sformułowane podczas konferencji powiększyły kapitał projektów reformatorskich. Nie mam wątpliwości, że w przyszłości będzie wykorzystany z pożytkiem dla dobra wspólnego. Materiały z konferencji zostaną opublikowane wkrótce w wersji elektronicznej i udostępnione opinii publicznej.

Wielu obserwatorów zwracało uwagę na rys pokoleniowy wrocławskich debat i czynny udział w nich reprezentantów młodej generacji. Odważenie się na podmiotowość przez ludzi młodych jest jednym z kluczy do przezwyciężenia kryzysu polityki polskiej.

Po konferencji wierzę jeszcze bardziej w sens animowania debat wolnych od doraźnych interesów politycznych. Planowanie dobrej polityki wymaga współpracy środowisk. Skala wyzwań międzynarodowych i złożoność współczesnej polityki dyktuje potrzebę ciągłego konfrontowania poglądów i wymiany myśli. Pozwolą Państwo, że po wakacjach przedstawię propozycje form kontynuowania wspólnych prac nad planem dla Polski w Europie.

podpis

Konferencje

Program Konferencji

Wyzwania dla Unii i Polski

10:00

Europejskie ambicje. Plan dla Polski

Poseł Kazimierz M. Ujazdowski

10:15

Dziedzictwo prawne Europy

Premier Hanna Suchocka

10:30

Dyskusja z udziałem występujących

Bogusław Chrabota (Rzeczpospolita), Bartłomiej Radziejewski (Nowa Konfederacja), Prof. Artur Wołek (Ośrodek Myśli Politycznej), Prof. Leszek Kwieciński (Uniwersytet Wrocławski), Prowadzenie: Błażej Duber (Parlament Europejski, Fundacja Młoda Rzeczpospolita)

11:45

Przerwa na kawę


Panele Tematyczne

do wyboru

12:30

Wrocław pierwszej prędkości

Czym może być Wrocław w Polsce i zmieniającej się Europie?
Poseł Kazimierz M. Ujazdowski, Dariusz Mącarz (Fundacja Młoda Rzeczpospolita), Łukasz Medeksza, Szymon Sikorski (Publicon), Grzegorz Roman

12:30

Urealnić demokrację

Obywatel w mieście, państwie, Unii – rozwiązania ustrojowe i codzienna praktyka.
Błażej Duber (Młoda Rzeczpospolita), Łukasz Zych (Radio eM, Uniwersytet Śląski), Dr Kamila Kamińska (Centrum Zrównoważonego Rozwoju Społeczności Wrocławia UWr), Piotr Ciompa (INSPRO), Piotr Micuła (Miasto jest Nasze)

12:30

Porwać Europę

Jak Polska powinna kształtować politykę europejską i budować swoje bezpieczeństwo?
Wojciech Kinastowski, Michał Matlak (Uniwersytet Europejski we Florencji), Aleksander Siemaszko, Olaf Osica (Polityka Insight), Janusz Okrzesik

14:00

Lunch


Stawka na miasta

15:00

Jakiej reformy samorządu potrzebujemy?

Zygmunt Frankiewicz (Prezydent Gliwic)

15:15

Miasto, region, metropolia – jak kształtować rozwój

Dr hab. Elżbieta Hibner (Instytut Przestrzeni Obywatelskiej Pro Publico Bono)

15:30

Dyskusja z udziałem występujących

Prof. Rafał Matyja, Piotr Trudnowski (Klub Jagielloński), Marek Mutor (Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”), Prowadzenie: Dariusz Mącarz (Fundacja Młoda Rzeczpospolita)

16:45

Podsumowanie

Poseł Kazimierz M. Ujazdowski

Prelegenci

Kazimierz Michał Ujazdowski

Polityk, doktor habilitowany nauk prawnych, nauczyciel akademicki, Przewodniczący Rady Programowej Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”. Minister kultury i dziedzictwa narodowego w rządach Jerzego Buzka 2000–2001, Kazimierza Marcinkiewicza 2005–2006 oraz Jarosława Kaczyńskiego 2006–2007, wicemarszałek Sejmu 2004–2005, poseł na Sejm 1991–1993 oraz 1997–2014, od 2014 deputowany do Parlamentu Europejskiego.

Kazimierz Michał Ujazdowski
Hanna Suchocka

Polityk, prawnik, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1992–1993 prezes Rady Ministrów, w latach 1997–2000 minister sprawiedliwości i prokurator generalny, w latach 2001–2013 ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej oraz Zakonie Maltańskim, w latach 1980–1985 i 1989–1991. W latach 2015–2016 pierwsza wiceprzewodnicząca komisji weneckiej.

Hanna Suchocka
Bogusław Charbota

Dziennikarz telewizyjny, radiowy i prasowy, a także publicysta i pisarz. Redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”. W 2011 otrzymał Medal „Niezłomnym w słowie”. W 2014 odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Bogusław Chrabota
Bartłomiej Radziejewski

Politolog, publicysta, eseista i organizator. Redaktor naczelny „Nowej Konfederacji”. Absolwent UMCS i studiów doktoranckich na UKSW. Był wicenaczelnym portalu Fronda.pl i redaktorem kwartalnika „Fronda”. Założył i w latach 2010–2013 kierował kwartalnikiem „Rzeczy Wspólne”. W okresie 2015-2017 współtwórca i szef think tanku Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego.

Bartłomiej Radziejewski
Artur Wołek

Profesor administracji i polityk. Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. ustroju. Członek Zarządu Ośrodka Myśli Politycznej w Krakowie. W latach 90. współpracował przy reformie ustrojowej 1998 r. Był dyrektorem Fundacji Grupa Windsor, speech-writerem Prezydenta Krakowa i redaktorem „Kwartalnika Konserwatywnego”.

Artur Wołek
Leszek Kwieciński

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Zakładu Studiów Strategicznych i Europejskich. Sprawuje funkcje Pełnomocnika Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego ds. innowacyjności i przedsiębiorczości akademickiej oraz opiekuna naukowego Studenckiego Koła Naukowego Integracji europejskiej KIte. Członek Rady NCBR oraz Centrum Technologii Audiowizualnych.

Leszek Kwieciński
Błażej Duber

Politolog z dyplomem Uniwersytetu Wrocławskiego i Wolnego Uniwersytetu w Brukseli. Organizator i społecznik. Współzałożyciel i prezes Fundacji Młoda Rzeczpospolita. W trakcie studiów związany z Duszpasterstwem Akademickim „Maciejówka”, gdzie założył i prowadził działającą do dziś „Akademię Intelektu”. W 2014 r. szef sztabu wyborczego zwycięskiej kampanii do Parlamentu Europejskiego Kazimierza M. Ujazdowskiego, dziś szef zespołu jego współpracowników.

Błażej Duber
Dariusz Mącarz

Szef biura dyrekcji w Ośrodku “Pamięć i Przyszłość”. Absolwent stosunków międzynarodowych, dziennikarstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. Studiował także nauki polityczne na Uniwersytecie Północnej Karoliny w USA. W latach 2016-2017 kierował działem planistyki w Narodowym Centrum Kultury. W 2014 roku z przyjaciółmi założył Fundację Młoda Rzeczpospolita, której jest wiceprezesem.

Dariusz Mącarz
Łukasz Medeksza

Kulturoznawca, sekretarz zespołu opracowującego nową strategię miasta od 2016. W 2016 koordynator projektu Foresight Społeczny Wrocław 2036/2056. Od 2015 Członek Zarządu Głównego Towarzystwa Urbanistów Polskich. W latach 2010-2016 pracował w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, gdzie m.in. brał udział w pracach nad Strategią Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na Dolnym Śląsku do roku 2020 i nad Regionalnym Programem Operacyjnym 2014-2020.

Łukasz Medeksza
Szymon Sikorski

Prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations bieżącej kadencji. Członek Rady Etyki Public Relations. Założyciel i pomysłodawca cyklu konferencji Social Media Day. Założyciel i prezes Stowarzyszenia OpenGov.pl. Pomysłodawca i główny organizator cyklu PR Regionów. Absolwent Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz Filozofi i na Uniwersytecie Wrocławskim. Wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego, WSE im. ks. Tischnera w Krakowie. Trener w projekcie „Strategicznie dla rozwoju” Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Szymon Sikorski
Łukasz Zych

Dziennikarz pracujący w Radio eM, regionalnej rozgłośni będącej częścią Instytutu Gość Media. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie doktorant w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wcześniej związany z Instytutem Tertio Millennio, Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Caritas Diecezji Sosnowieckiej.

Łukasz Zych
Kamila Kamińska

Doktor nauk humanistycznych. Od 2005 roku pracuje jako adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2015 roku jest w zarządzie Sieci Uniwersytetów Europejskich Stolic Kultury. Ekspert Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Od 2013 roku prowadzi Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej oraz kieruje Centrum Zrównoważonego Rozwoju Społeczności Wrocławia w Uniwersytecie Wrocławskim. Od 2016 roku Pełnomocnik Rektora ds. Odpowiedzialności Społecznej.

Kamila Kamińska
Piotr Ciompa

Menedżer, ekspert Instytutu Spraw Obywatelskich z Łodzi. Prowadzi program wspierania rad pracowniczych. Zaangażowany w projekt „Obywatele Decydują” na rzecz znoszenia barier wpływu obywateli na władzę publiczną. Zawodowo pracuje jako menedżer w średnich i dużych przedsiębiorstwach, na portalu areopag21.pl prowadzi blog na temat praktyki katolickiej nauki społecznej.

Piotr Ciompa
Piotr Micuła

Sekretarz Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, w latach 2015-2016 członek Komisji Rewizyjnej. Zaangażowany społecznie od 2009 r., w MJN od 2014 r., gdzie zajmował się m.in. kwestiami związanymi z warszawską reprywatyzacją. Współautor drugiej Mapy Reprywatyzacji, pokazującej sieć powiązań pomiędzy politykami, biznesmenami oraz urzędnikami stołecznego ratusza. Absolwent 24. Szkoły Liderów Politycznych organizowanej przez Fundację Szkoła Liderów.

Piotr Micuła
Zygmunt Frankiewicz

Polityk, samorządowiec, inżynier, prezydent Gliwic nieprzerwanie od 1993. W 2010 odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2015 Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. W 2000 otrzymał Nagrodę im. Wojciecha Korfantego nadaną przez Związek Górnośląski.

Zygmunt Frankiewicz
Elżbieta Hibner

Polityk, nauczyciel akademicki oraz niezależny ekspert ds. zarządzania rozwojem. Prezes fundacji Instytut Przestrzeni Obywatelskiej Pro Publico Bono. W latach 1990-1996 wiceprezydent Łodzi. W rządzie Jerzego Buzka – doradca premiera, wiceminister zdrowia, wiceminister fi nansów. W latach 2006–2010 członek Zarządu Województwa Łódzkiego nadzorującego wydatkowanie środków Unii Europejskiej.

Elżbieta Hibner
Rafał Matyja

Historyk i politolog, doktor habilitowany nauk społecznych. Twórca i wieloletni prodziekan Wydziału Studiów Politycznych i kierownik Zakładu Studiów Politycznych Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu, publicysta, redaktor naczelny kwartalnika „Praktyka Polityczna”.

Rafał Matyja
Piotr Trudnowski

Członek zarządu Klubu Jagiellońskiego. Zajmuje się polityką obywatelską, patriotyzmem gospodarczym i finansowaniem społecznościowym. Pracował dla organizacji pozarządowych, biznesu, instytucji publicznych i polityków.

Piotr Trudnowski
Marek Mutor

Działacz społeczny i samorządowy. Były członek Rady Miejskiej. W latach 2006-2007 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. Szef Narodowego Centrum Kultury w latach 2006-2007. Od 2007 roku Dyrektor Ośrodka Pamięć i Przyszłość we Wrocławiu. Twórca kilku państwowych programów w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Współtwórca Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu.

Marek Mutor
Wojciech Kinastowski

Absolwent Politechniki Poznańskiej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W ramach pracy nad rozprawą doktorską prowadzi badania z zakresu kryptografii i bezpieczeństwa danych. Zawodowo zajmuję się programowaniem oraz przeprowadzaniem testów bezpieczeństwa systemów informatycznych. Jest propagatorem idei „lekkiego państwa” oraz „api.gov.pl”.

Wojciech Kinastowski
Michał Matlak

Doktorant na Wydziale Nauk Politycznych i Społecznych Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji. Współpracownik posła do PE J. Saryusza-Wolskiego, zajmuje się Brexitem oraz sprawami konstytucyjnymi. Był naukowcem wizytującym na Uniwersytecie Princeton, Hertie School of Governance w Berlinie i Instytucie Nauk o Człowieku w Wiedniu.

Michał Matlak
Aleksander Siemaszko

Doktorant w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie polityk publicznych. Jest absolwentem Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył Advanced Master of Arts in EU International Relations and Diplomacy Studies w Collage of Europe w Brugii. Obecnie jest asystentem Posła do PE J. Saryusza-Wolskiego. Jest członkiem Young Polish International Network oraz Young Professionals in Foreign Policy.

Aleksander Siemaszko
Olaf Osica

Menadżer sektora think-tanków, doradca i konsultant firm i instytucji publicznych w zakresie analizy polityki międzynarodowej. W latach 2011-2015 dyrektor, a obecnie przewodniczący Rady Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia. Doktor nauk politycznych i społecznych Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji.

Olaf Osica
Janusz Okrzesik

Polityk, samorządowiec, nauczyciel akademicki, ekolog, były poseł i senator. Jest wiceprezesem związku stowarzyszeń samorządowych Niezależny Samorząd Województwa Śląskiego oraz szefem Rady Programowej stowarzyszenia samorządowego Niezależni.BB.

Janusz Okrzesik