Skip to content

Podziękowanie za udział w konferencji „Plan dla Polski w Europie”

Serdecznie dziękuję wszystkim panelistom oraz uczestnikom konferencji „Plan dla Polski w Europie” za obecność i aktywny udział w debatach, które miały miejsce we Wrocławiu. Intensywność i jakość dyskusji przekroczyła moje najśmielsze oczekiwania, ukazując bogactwo pomysłów i zaangażowanie wszystkich obecnych. Zauważalna była wyjątkowa atmosfera skupienia na konstruktywnej, ambitnej polityce, która ma na celu konsolidację sił wokół budowania potencjału Polski w Europie.

together earth people board school 2450090

Młode pokolenie w centrum uwagi

Znaczący był również rys pokoleniowy, który wyłonił się podczas debat wrocławskich. Aktywny udział młodych reprezentantów był nie tylko inspirujący, ale także stanowił klucz do przezwyciężenia obecnych kryzysów politycznych. Odważna postawa młodego pokolenia, chęć przejęcia inicjatywy i podmiotowości, są dowodem na to, że przyszłość polskiej polityki może być jasna i pełna konstruktywnych zmian.

Po konferencji moja wiara w sens prowadzenia debat, wolnych od doraźnych interesów politycznych, jeszcze bardziej się umocniła. Dobra polityka wymaga otwartej współpracy między różnymi środowiskami, a skomplikowana rzeczywistość międzynarodowa i złożoność współczesnej polityki wymagają ciągłej wymiany myśli i poglądów. Po wakacjach planuję przedstawić propozycje form kontynuacji naszej wspólnej pracy nad planem dla Polski w Europie, mając nadzieję na dalsze owocne dyskusje i współpracę.

Z ogromnym zadowoleniem przyjmuję fakt, że przedstawione podczas konferencji propozycje znacząco wzbogaciły kapitał reformatorski. Jestem przekonany, że te wartościowe idee zostaną w przyszłości wykorzystane dla dobra wspólnego. Wkrótce materiały z konferencji zostaną opublikowane w formie elektronicznej i udostępnione szerszej opinii publicznej, co pozwoli na dalsze ich rozpowszechnianie i dyskusję.

Wyzwania dla Unii i Polski: Ambicje i dziedzictwo

Konferencja rozpoczęła się od prezentacji „Europejskie ambicje. Plan dla Polski” przez posła Kazimierza M. Ujazdowskiego, który wyznaczył ton dla dalszych dyskusji. Następnie, była Premier Hanna Suchocka podzieliła się swoimi refleksjami na temat „Dziedzictwa prawnego Europy”, co stanowiło doskonałe wprowadzenie do panelu dyskusyjnego. Debata z udziałem ekspertów z różnych dziedzin, takich jak Bogusław Chrabota, Bartłomiej Radziejewski, Prof. Artur Wołek i Prof. Leszek Kwieciński, pod przewodnictwem Błażeja Dubera, była istotnym punktem programu, skupiając się na współczesnych wyzwaniach i możliwościach dla Polski w Unii Europejskiej.

earth globe birth new develop 405096
city architecture buildings 6529108
flag poland sky blue poland 792067

Stawka na miasta: Wizja i praktyka

Jednym z głównych tematów konferencji była rola miast w kształtowaniu przyszłości Polski i Europy. Dyskusje panelowe, takie jak „Wrocław pierwszej prędkości” i „Urealnić demokrację”, koncentrowały się na znaczeniu miast jako centrów innowacji, rozwoju i demokracji obywatelskiej. Prezentacje i dyskusje podkreślały potrzebę reform samorządu, sposoby kształtowania rozwoju miast, regionów i metropolii, oraz znaczenie angażowania obywateli w życie miasta i Unii. W kontekście międzynarodowym, panel „Porwać Europę” zwrócił uwagę na rolę Polski w kształtowaniu polityki europejskiej i budowaniu bezpieczeństwa.

Konferencja „Plan dla Polski w Europie” była wyjątkowym wydarzeniem, które nie tylko zgromadziło ekspertów i pasjonatów z różnych dziedzin, ale także stało się platformą dla wymiany poglądów, przedstawienia nowych idei i kształtowania przyszłości Polski na arenie europejskiej. Podsumowanie konferencji przez posła Kazimierza M. Ujazdowskiego było punktem kulminacyjnym wydarzenia, podkreślając znaczenie współpracy, dialogu i otwartości na nowe pomysły w tworzeniu lepszej przyszłości dla Polski w Europie.